Om

Lidsjöbergsbo av födsel och ohejdad vana i rakt nedstigande led från den förste nybyggaren.

Hemsida:   www.lidis.se