Mörker

Nu är det mörkt på kvällarna. Vägbelysningen slocknade i hela byn dan före dan.