Fisketävling

I sommar kan man delta i en fisketävling inom ”Frostvikenkortets” fiskeområden där Lidsjöbergs FVO ingår.

tavling

Tävlingen gäller om man löst ”Frostvikenkortet” men även om man löst ett fiskekort och fiskar inom respektive område som ingår i ”Frostvikenkortet”.