Storröding

Kilosröding från Lidsjön.

Fisket på Lidsjön öppnade i helgen och det rapporteras om fina fångster.

Alla skoterleder sladdades innan helgen så det går också att åka till övriga vatten och fiska där.