Lidsjökanalen

Ett välkänt landmärke i Lidsjöberg är Lidsjökanalen. Användes en gång i tiden för att flotta timmer från Lidsjön till Gärdsjön. Idag återstår ett igenväxt dike som slutar i en uppgrävd jordbank när Gäddedevägen byggdes om.

Kanalen mynnade ut i tjärnen på Gäddedevägens västra sida. Tjärnen på vägens östra sida bildades vid vägbygget och översvämmade då gamla vägen. Idag huserar bävern där…

…samt en och annan älg.